rhombus

Covid-19 measures at 657 Oslo

Learn more

Help us keep our workplace safe, and avoid situations where infection can spread. Stay at home as much as possible and follow local measures from the health authorities.

Measures at 657 Oslo (eng)

Home office
In Oslo, home office is required as far as it’s practically possible.

The employer must ensure that employees work from home as far as it’s practically possible, and must be able to document that notice of how this is to be carried out in the company, has been given to their employees.

The employer must consider what is practically possible in the workplace. In the assessment, it’s not relevant that home office is impractical, or that everyday work isn’t optimal. It’s also not the case that one can have a practice where all employees who do not use public transport can go to work.

Infection tracing
All visitors at 657 Oslo register their arrival via QR code, SMS or app. I’m Here stores the information for 14 days, or as long as required by local regulations. The visitor registration follows GDPR, and I’m Here uses a clear and distinct data processor agreement.

Enhanced cleaning
We carry out extra cleaning at all touch points such as door handles, light switches, dispensers, toilets, handrails, meeting rooms and kitchen surfaces. We are actively working to provide hand sanitisers in our common areas. Keep your hands clean with soap, and use the hand sanitisers provided.

Meeting rooms and common areas
It’s recommended not to conduct major physical meetings, and that you avoid the use of common areas as far as possible. Meetings should be carried out online. External users should not be invited to the property. 657 Oslo assesses the use of the common areas on an ongoing basis, and otherwise follows recommendations from the health authorities.

Tiltak hos 657 Oslo (no)

Hjemmekontor
I Oslo kreves hjemmekontor så langt det er praktisk mulig.

Arbeidsgiver må sørge for at arbeidstakere jobber hjemmefra så langt det er praktisk mulig, og må kunne dokumentere at de ansatte har fått beskjed om hvordan dette skal gjennomføres i selskapet.

Arbeidsgiver må vurdere hva som er praktisk mulig på arbeidsplassen. I vurderingen er det ikke relevant at hjemmekontor er upraktisk, eller at arbeidshverdagen ikke er optimal. Det er heller ikke slik at man kan ha en praksis der alle ansatte som ikke bruker offentlig transport kan komme på jobb.

Smittesporing
Alle besøkende ved 657 Oslo registrer sin ankomst via QR-kode, SMS eller app. I’m Here oppbevarer informasjonen i 14 dager, eller så lenge det kreves av lokale forskrifter. Besøksregistreringen følger GDPR, og I’m Here benytter en klar og tydelig databehandleravtale.

Forbedret rengjøring
Vi utfører ekstra rengjøring på alle berøringspunkter som dørhåndtak, lysbrytere, dispensere, toaletter, rekkverk, møterom og overflater på kjøkken. Vi jobber aktivt med å tilby hånd desinfeksjon i våre fellesarealer. Hold hendene rene med såpe, og benytt deg av tilgjengelig desinfeksjon.

Møterom og fellesarealer
Det anbefales ikke å gjennomføre store fysiske møter, og at du unngår bruk av fellesarealer så langt som mulig. Møter bør gjennomføres online. Eksterne brukere bør ikke inviteres til eiendommen. 657 Oslo vurderer bruken av fellesarealene fortløpende, og følger ellers anbefalingene fra helsemyndighetene.