Anine - 09.04.22

Hvordan NFTs og blokkjede-teknologi kan skape verdi for kunstmarkedet

Gjengen bak Atelier i Oslo har tatt pulsen på NFTs og blockchain teknologien de siste årene, og henter nå kapital for å satse på teknologien. 

Du kan sjekke ut Atelier på web her og deres iOS-app her!

Atelier er en digital markedsplass for kunst, som gjør det enklere for kjøper og selger å komme i kontakt. Hovedfokuset deres er fysisk kunst, samtidig som de tror den nye teknologien vil åpne flere dører for kunstnere. Hva betyr dette for fremtiden av norske og utenlandske aktører?

Dette var spørsmål vi måtte få svar på, så vi tok oss en prat med Christian von Hanno, daglig leder og medgründer av Atelier.

Foto: Daglig leder i Atelier utenfor deres visningsrom i Vikaterrasen

Hvor lenge har dere fulgt med på trenden med blockchain og de mulighetene dette åpner opp for?

Jeg har selv fulgt ganske tett med på utviklingen av teknologien de siste årene. Da jeg ble kjent med blockchain-teknologien i 2017 og Atelier var på idé-stadiet snakket vi mye om hvordan teknologien ville kunne skape verdi for kunstnere. Samtidig skjønte vi at teknologien trengte modning og adopsjon før vi kunne ta den i bruk.

Foto: Atelier 

Hvorfor ønsker dere at Atelier skal ta et steg i den retningen?

Det finnes flere grunner til at teknologien er svært relevant for Atelier. I sin enkleste form er NFTer et digitalt eierskapsbevis som kan kobles til både fysisk og digital kunst. Siden kunstneren selv kan bestemme royalties ved salg og videresalg når smartkontrakten skrives, og NFTen “mintes” på blokkjeden, sikrer det kunstnerens rettigheter ved salg og videresalg. I smartkontrakten kan også kunstneren gi eiere av NFTer ulike fordeler som tilgang til arrangementer, eksklusivt innhold, og så kalte “airdrops”, som gir kunstnerne mulighet til å bygge community og nå ut til flere med kunsten sin.

 

Teknologien kan også sees på som et medium og et kreativt verktøy for å skape ny og spennende samtidskunst. Noe jeg tror vi kommer til å se mer av fremover

Vi ønsker å representere en stor bredde av kunst fra profesjonelle kunstnere som jobber innenfor flere kunstformer og uttrykk, så for oss er det naturlig at en teknologi som bidrar til dette er en del av vår plattform.. 

For vår del handler ikke dette om å hoppe på en trend eller en hype-bølge, men se hvordan teknologien kan skape reell verdi for våre kunstnere og deres kjøpere på både kort og lang sikt.

 

Er det noe konsensus i det norske kunstmiljøet om NFTer?

Njaa, det er nok delte meninger og en sunn skepsis blant de som ikke har satt seg inn i teknologien enda og tar inn det de får servert av media. Jeg opplever at media fokuserer mest på “kryptokunst”-markedet og NFTer som kjøpes og selges i dyre dommer, mens praten om teknologien og verdien uteblir.

Samtidig opplever jeg at flere og flere kunstnere ser mulighetene i teknologien, enten som et verktøy for å skape ny og spennende kunst, og for å nå ut til et mer internasjonalt publikum. Jeg tror vi kommer til å se mange spennende samtaler og debatter rundt blockchain og NFTs i tiden fremover.

Rasmus Stride er en av kunstnere i Atelier som har begynt å legge ut digital kunst i form av NFTer for salg, hvordan gjøres det på nettsiden deres?

Foreløpig kjøper man digitale kunst på samme måte som fysisk kunst. I Stride sitt tilfelle har kunstverket blitt lagt ut på Atelier, mens NFTen ligger på NFT-markedsplassen OpenSea. 

Om man kjøper kunstverket vil Rasmus hjelpe kjøperen gjennom prosessen med å  få NFTen overført til sin wallet.Vår erfaring med slike tilfeller er at det er god dialog mellom kjøper og selger og at det går sømløst.

Vi jobber med å se på en løsning for å kjøpe og selge NFTer direkte på plattformen. Vi har også noen spennende samarbeid med kunstnere som kommer til å lansere digital kunst og NFTer i Atelier.

Sjekk ut kunsten til Rasmus stride her!

 

Foto: Postcard from my last daydream(NFT) av Rasmus Stride

Hvordan tror du NFTer og digital kunst kommer til å påvirke markedet framover? Både i Norge og utlandet.

Jeg tror teknologien har kommet for å bli og kommer til å etablere seg mer og mer, også innenfor det mer tradisjonelle kunstfeltet.


Selve kryptokunst-markedet svinger jo opp og ned, og kan nok se litt ut som en spekulativ boble, så ikke godt å si hva som vil skje på den fronten fremover. Men slik jeg ser det er nok ingen tvil om at det å eie ting digitalt bare blir vanligere og vanligere. Min sønn på ti år eier allerede over 100 digitale gjenstander i ulike spill, som er en del av hans identitet når han gamer med venner online. Jeg tror det vil være like naturlig for kunstinteresserte voksne å eie digital kunst kunst i fremtiden.

Samtidig er det noen skalering- og miljøutfordringer med blockchain som det jobbes med å finne bedre løsninger på. Når det skjer vil nok også teknologien bli mer mainstream.

Når det gjelder Norge så ligger vi nok et stykke etter nå, men jeg tror vi kommer til å henge godt med da vi jo er ganske frampå teknologisk i Norge. Så alt i alt, tror jeg dette kommer til å ta en viktig plass framover.