Anine - 18.06.21

Den kreative klippen – illusjon eller virkelighet

Ny forskning utført av Brian Lucas, professor av organisational behaviour ved Cornell University, viser at vår forståelse av idémyldring kan være misforstått. Lucas påstår de beste ideene kommer til den som venter, og at den “kreative klippen“ kan være en illusjon om våre kreative begrensninger. 

Idémyldring en stor del av jobbhverdagen for mange bedrifter. Brian Lucas mener vi alltid vil se de mest åpenbare løsningene først, men ikke nødvendigvis de beste. De første løsningene vi kommer frem til gir oss ofte en god følelse, da vi opplever at vi løser problemene på en effektiv og logisk måte. Etter prosessen med å finne de enkle løsningene, føler vi ofte at kreativiteten vår er på vei mot et stup. Idéene flyter ikke like enkelt – dette er hva Brian Lucas kaller den ‘kreative klippen‘.

Lucas’ teori utforsker påstanden om at selv om antall idéer blir færre over tid, er ofte kvaliteten på hver idé mye sterkere. Lucas testet konsekvensene av den kreative klippen på en gruppe frivillige, og resultatet viste en dissonans mellom de frivilliges oppfatning av egen kreativitet gjennom en rekke tester. De fleste mente at kreativiteten kom til å stupe halvveis i prosjektet. Dommerne av konkurransene mente at kvaliteten på idéene til de frivillige ble sterkere utover testperioden. Les hele studiet her.

I 2016 skrev Fast Company en artikkel om idémyldring som utfordrer hvordan vi burde tenke på kreativ problemløsning. Idémyldring som konsept ble best kjent gjennom Alex Osborn sin bok Applied Imagination, som blant annet hevdet at det var effektivt for en gruppe å idémyldre sammen for å finne løsningen på et problem. Rundt samme tid, på 50-tallet, introduserte Bill Bernbach fra reklamebyrået DDB idéen om å jobbe i små kreative grupper. Problemet med Bernbach sin tankegang var at disse gruppene kun skulle bestå av to personer, som kun jobbet med å komme opp med nye idéer hver dag i lengre perioder. På grunn av dette ble Alex Osborn sin teori mer brukt, og det har blitt vanlig praksis for grupper å samle seg i et par timer, komme opp med en haug av idéer, for så gå videre med de beste.

 

Idémyldring ved whiteboard
Photo by Anthony Shkraba

Litt av problemet ligger i at dette konseptet har blitt tatt til det ekstreme, hvor de første og tilsynelatende beste løsningene blir brukt uten å utforske andre muligheter. Artikkelen foreslår en kombinasjon av Osborn og Bernbach sine metoder og kaller prosessen et brain marathon. Dette konseptet går ut på å dedikere lengre tid til problemløsning, bli ordentlig kjent med problemstillingen, og ikke minst: fortsette å idémyldre etter at de mest åpenbare løsningene er skrevet ned.

Lucas sine funn kan tyde på at vi burde fortsette å utforske forskjellige metoder og utfordre hvordan vi praktiserer kreativ idémyldring. Ved å minske tidspresset og gi mere rom for ideene til å florere, så kan vi kanskje produsere unike, originale og bærekraftige ideer som kan forbedre samfunnet på lang sikt.

Kilder:
Bbc.com
Fastcompany.com
The study