Bed
rift
ene

Kommunikasjon - Industridesign - Design - App-utvikling - Historiefortelling - Tekst - Filmproduksjon - Animasjon - Reklame - Fotografi - Mote - Arkitektur - Sosialt Entreprenørskap - Digital/web - Media - Illustrasjon - Strategi

657 Coworkerbedrifter

På 657 Oslo sitter det nesten 100 bedrifter, alle innenfor kreative næringer. Vi huser freelansere, enkeltpersonforetak, gründere og mange ulike startups.

Coworking
Kommunikasjon
Innovasjon

Bedriftene på huset